Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2022-08-17 10:18
Nowe świadczenie - dodatek węglowy  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że  w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ). 

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Chodzi tu o CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).
Ważne! Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Proszę klinkąć "więcej", w rozszerzonej treści odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania odnośnie do nowych świadczeń.
 
Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego można będzie pobrać:
-TUTAJ: /FCK/image/2022/wniosek_dodatek_węglowy.pdf
-w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
-na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( www.gopszelazkow.pl ),   

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
62 769 11 32,
62 769 10 38,
519 389 931.
więcej
Dodane w dniu: 2022-09-30 14:37
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.
                                                                  
Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.
 Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:
  • sadownictwie,
  • produkcji truskawek,
  • warzywnictwie,
  • uprawach pod osłonami,
  • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.
Podczas tegorocznych targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych.
 
więcej
Dodane w dniu: 2022-09-22 14:44

Nowe świadczenie - jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

      
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 20  września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). 
           


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - przy założeniu, że takie źródło zostało wcześniej zgłoszone wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.                                                                                                          
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego


Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

 
  1. 3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła  jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych


Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ).

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać:  

 

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
-na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopszelazkow.pl ),
- na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie (PLIK).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931

więcej
Dodane w dniu: 2022-09-15 15:55


Szanowni Państwo,
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2022 r.

 

Zasady naboru, wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty

 

 

Treść Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uchwalila-nowy-program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030 więcej
Dodane w dniu: 2022-09-15 15:49
Jeżeli chcesz pomóc chorej na SMA Jagódce, a przy okazji poznać naszą pracę „od kuchni” wylicytuj zwiedzanie Zakładu „Orli Staw”. Podczas wizyty w Zakładzie zobaczysz procesy zagospodarowania odpadów, które są do nas przywożone, a nawet  będziesz w niektórych uczestniczyć. Staniesz przy taśmie sortowniczej, przejedziesz się hakowcem,  ładowarką oraz zakładowym wozem strażackim. Na koniec wizyty otrzymasz atrakcyjne materiały edukacyjne i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem.

W zwiedzaniu mogą wziąć udział max 4 osoby, które w razie potrzeby przywieziemy do Zakładu i odwieziemy – transport realizowany jest tylko na terenie 23 gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, wykaz gmin na www.orlistaw.pl.
W innym przypadku dojazd do Zakładu we własnym zakresie.
W imieniu Jagódki serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w licytacji.     

Kwota wyjściowa licytacji: 300 zł
 
Link do zbiórki:
https://www.facebook.com/groups/4207633399272017/permalink/5435471319821546/

  więcej
Dodane w dniu: 2022-09-13 14:48

Szanowni Państwo,

Na prośbę Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy informujemy o kampanii społecznej "Sadza płonie. Czad Zabija. Żyj.". Przekazujemy komunikaty prezesa Krajowej Izby Kominiarzy oraz prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, przy czym gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi, byśmy uniknęli zagrożenia w naszych domostwach.

Komunikat prezesa MCK:
/FCK/image/2022/Komunikat_prezesa_MCK.pdf
Komunikat prezesa KIK:
/FCK/image/2022/Komunikat_prezesa_Krajowej_Izby_.pdf
 
więcej
Dodane w dniu: 2022-09-13 12:09

Szanowni Państwo,

W minioną sobotę w Żelazkowie odbył się Festyn na zakończenie lata oraz Piknik z Produktem Polskim.  W VII edycji konkursu Kół Gospodyń Wiejskich – Bitwa Regionów zwyciężyły Panie z KGW Biernatki, drugie miejsce zajęły Panie z KGW Pośrednik, trzecie zaś Panie z KGW Blizanówek. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom i wszystkim uczestnikom wspaniałych potraw, i trunków! Dziękujemy Państwu za obecność, mimo warunków pogodowych i tradycyjnie – liczymy na to, że bawiliście się równie dobrze, jak my! Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.
 
 
więcej
Dodane w dniu: 2022-09-09 14:42
 
Rolnicy, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego w miesiącu sierpniu 2022 r. proszeni są o odbiór decyzji w Urzędzie Gminy Żelazków w pokoju nr 5.
 
  więcej

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Zwiń blok aktualności Aktualności
2022-09-30 14:37
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które...
2022-09-22 14:44
Dodane przez: UG Żelazków
Nowe świadczenie - jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych...
2022-09-15 15:55
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.