Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2022-11-02 14:14
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW
informuje, że


 
Gmina Żelazków zamierza zakupić węgiel na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Treść informacji - otwórz
więcej
Dodane w dniu: 2022-11-02 13:15
Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r. Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

● Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
● Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
● Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
● Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł więcej
Dodane w dniu: 2022-10-28 11:32
W związku ze wzrostem zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje, że w dniach 7-9 listopada 2022 r. odbędą się szkolenia dla hodowców drobiu, na którym poruszane będą zagadnienia: grypa ptaków, aktualna sytuacja epizootyczna, bioasekuracja gospodarstw utrzymujących drób, dobrostan drobiu.
Szkolenia odbędą się w 3 terminach:
- 7.11.2022 r. godz. 10:00 - sala konferencyjna, 1 piętro, Janków Pierwszy 101A, gm. Blizanów (dotyczy hodowców z gmin: Blizanów, Stawiszyn, Mycielin, Żelazków)
- 8.11.2022 r. godz. 10:00 - sala GOK, ul. Kościelna 2, Opatówek (dotyczy hodowców z gmin: Opatówek, Koźminek, Lisków, Ceków-Kolonia, Kalisz)
- 9.11.2022 r. godz. 10:00 - sala GOK, ul. 1000-lecia 10, Brzeziny (dotyczy hodowców z gmin: Brzeziny, Szczytniki, Godziesze Wielkie)

Zapraszamy !!!
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-27 15:08
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-26 13:07
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROGRAMU „CYFROWA GMINA- WPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM- GRANTY PPGR”
Wykorzystując oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Gmina Żelazków ogłasza nabór uzupełniający w ramach programu „Cyfrowa Gmina- Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

ZAKRES POMOCY:
Nowy sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnym o wartości do 2500 zł. Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

ZGŁOSZENIA:
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi (wykorzystanie wyłącznie pozostałych w programie oszczędności) rekrutacja obejmie ilość 4 sztuk poprawnie złożonych oświadczeń. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń oraz ich kompletność.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 2 do 3 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Żelazkowie w pok. nr 5 ( biuro podawcze ) w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie składać wcześniej dokumentów, nie będą one brane pod uwagę!!!  

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Gminy w Żelazkowie  w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego).
Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń.
Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia!!!!

UPRAWNIENI:
W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział:
- dzieci i młodzież spełniające kryteria dokumentacji konkursowej, którzy nie otrzymali wsparcia w pierwszym naborze;
- dzieci i młodzież, którzy od września 2022 r. rozpoczęli naukę w szkole podstawowej lub średniej

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
- uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
- uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
- uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
- uczeń nie otrzymał sprzętu komputerowego w pierwszym naborze PPGR.

DOKUMENTY:
Aby przystąpić do konkursu należy złożyć oświadczenie ( załącznik nr 1 lub 2 )wraz z dokumentacją potwierdzającą fakt zatrudnienia w dawnym PPGR wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania. Takimi dokumentami mogą być (kserokopie):
- świadectwa pracy,
- umowy o pracę,
- zaświadczenie z KOWR,
- zaświadczenie z ZUS,
- inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR,
- kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania,
- inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie;

Klauzula informacyjną dotycząca przetwarzania  danych osobowych ( załącznik nr 3 )       
Weryfikacja odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
W rekrutacji uzupełniającej nie będzie możliwości wyboru sprzętu. Wszystkim wnioskodawcom zostaną zakupione komputery przenośne typu laptop.
Nabór odbędzie się w dniach od 2 do 3 listopada 2022 r. Wypełnione oświadczenia należy złożyć w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy w Żelazkowie , Żelazków 138 , 62-817 Żelazków w godzinach pracy urzędu.
UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - pobierz
OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ - pobierz
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - pobierz

 
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-24 12:14
Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
 
Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
 
Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.
 
Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil – dodaje Nowicka.
 
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
 
Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
 
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu). więcej
Dodane w dniu: 2022-10-24 12:07
Szanowni Państwo,

 
Przekazujemy informacje na temat planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023.


więcej
Dodane w dniu: 2022-10-24 11:51


Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.


Składanie wniosków

 

Wnioski mogą być składane:

  • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Po więcej informacji jak i wzory dokumentów odsyłamy na stronę www: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Zwiń blok aktualności Aktualności
2022-11-28 13:55
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo, Przekazujemy informacje od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
2022-11-25 09:59
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które...
2022-11-22 13:52
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
Obrady XLVI sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek)...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.