Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2022-10-21 15:29
Szanowni Państwo,
 
Dzisiejszy dzień był ostatnim przed przejściem na emeryturę wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy Żelazków, Pani Marzanny Bednarskiej.
Pani Marzanna związana była z urzędem przez 33 lata, zaczynając pracę we wrześniu 1989 roku na stanowisku do spraw drobnego przemysłu, handlu i usług, później obejmując ewidencję działalności, po czym zajmowała się wymiarem podatków i opłat, następnie egzekucją i ściągalnością podatków. Od 2009 roku Pani Marzanna piastowała stanowisko ds. obsługi interesantów.

Serdecznie dziękujemy Pani Marzannie za przyjemność współpracy z nią przez te wszystkie lata i życzymy wiele szczęścia na zasłużonej emeryturze!
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-21 12:10
WAŻNE  OGŁOSZENIE
Dotyczy  zebrania wstępnych  informacji  dotyczących  zakupu  węgla po cenach preferencyjnych

Szanowni Mieszkańcy!
w związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Żelazków  informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Żelazków, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.
Wstępne zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego można dokonać
- telefonicznie   nr. telefonu  : 62 7521856 ,
- pocztą elektroniczną:   obronacywilna@zelazkow.pl 
osobiście w Urzędzie Gminy Żelazków, w  pok. nr 13     


Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 24 października 2022 r. do godz. 20.00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego,
 • adres mailowy lub numer telefonu,
 • określenie ilości węgla, o zakup którego wnioskuje,
 • rodzaj opału :
- groszek ( od 0,8 cm do 3,00 cm )
-orzech ( od 2,5 cm do 8 cm )
-miał (od 0,1 cm do 3,00 cm )
 • informację, czy zgłaszający zapotrzebowanie dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z informacją o ilości paliwa nabytego w ramach tego zakupu.
Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) lub wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz tego gospodarstwa domowego został rozpatrzony pozytywnie.
Przewidywany koszt zakupu przez mieszkańca gminy 1 tony węgla wyniesie nie więcej niż    2 000 zł brutto. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztu transportu paliwa stałego z miejsca składowania węgla do gospodarstwa domowego.
Przewidywalna maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe to 1,5 tony w bieżącym roku i 1,5 tony w roku 2023 (Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).
                                                                                                                  Wójt Gminy Żelazków
                                                                                                                 /-/Michał Kraszkiewicz więcej
Dodane w dniu: 2022-10-17 15:30
Obrady XLIV sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Żelazkowie.


Proponowany porządek obrad: -  otwórz
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-11 15:13


Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Żelazków wyznaczonych zostało 11 punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek.
 
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie gminy:
 
1.   Sala OSP Borków Stary, Borków Stary 10A
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Borków Stary, Borków Nowy, Koronka, Ilno.
2.   Sala OSP Czartki, Czartki 31
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Czartki, Biernatki, Florentyna.
3.   Sala OSP Goliszew, Goliszew 13
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Goliszew, Garzew, Strugi.
4.   Sala OSP Janków, Janków 5
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Janków
5.   Sala OSP Kokanin, Kokanin 7
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady.
6.   Sala OSP Pólko, Pólko 71
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka,  Kolonia
      Skarszewek.
7.   Sala OSP Russów, Russów 24
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Russów, Russówek, Witoldów.
8. Sala OSP Skarszew, Skarszew 55
    Obejmuje mieszkańców miejscowości: Skarszew, Skarszewek, Dębe, Szkurłaty.
9. Sala OSP Tykadłów, Tykadłów 5
    Obejmuje mieszkańców miejscowości: Tykadłów, Anielin, Michałów, Helenów.
10. Sala OSP Złotniki Małe, Złotniki Małe 22
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Góry Złotnickie.
11. Sala OSP Żelazków, Żelazków 136
      Obejmuje mieszkańców miejscowości:Żelazków, Zborów, Góry Zborowskie.
 
 
Tabletki wydawane będą mieszkańcom w wieku do 60 roku życia, z podziałem na poszczególne grupy wiekowe
 • .
Grupa wiekowa Ilość stabilnego jodu Dawka jednorazowa
 1.  
Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc 12,5 mg jodu ¼ tabletki
 1.  
Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
 1.  
Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
 1.  
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100 mg jodu 2 tabletki
 1.  
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (Każdy wiek) 100 mg jodu 2 tabletki
 
Informujemy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwile obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, w związku z powyższym wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydania w/w tabletek. Do tego czasu punkty wydawania tabletek nie są uruchomione.
 
 O rozpoczęciu akcji zostaną Państwo poinformowani poprzez:
 1. komunikaty przekazywane do sołtysów w formie wiadomości SMS,
 2. informowanie za pomocą środków nagłaśniających będących w dyspozycji OSP,
 3. komunikaty na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków i Facebook’u,
 4. włączenie syren przy strażnicach OSP o długości 1 min.
 
Ulotka producenta: /FCK/image/2022/zal_nr_3_ulotka_producenta_a3.pdf więcej
Dodane w dniu: 2022-09-30 14:37
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.
                                                                  
Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.
 Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:
 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • uprawach pod osłonami,
 • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.
Podczas tegorocznych targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych.
 
więcej
Dodane w dniu: 2022-09-22 14:44

Nowe świadczenie - jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (innych niż węgiel)

      
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 informuje mieszkańców Gminy Żelazków, że w dniu 20  września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). 
           


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - przy założeniu, że takie źródło zostało wcześniej zgłoszone wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.                                                                                                          
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego


Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel

 
 1. 3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła  jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Gdzie składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych


Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ).

 

Formularz wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać:  

 

- w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie 135,
-na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.gopszelazkow.pl ),
- na stronie Urzędu Gminy w Żelazkowie (PLIK).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

62 769 11 32; 62 769 10 38; 519 389 931

więcej
Dodane w dniu: 2022-09-15 15:55


Szanowni Państwo,
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2022 r.

 

Zasady naboru, wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty

 

 

Treść Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uchwalila-nowy-program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030 więcej
Dodane w dniu: 2022-09-15 15:49
Jeżeli chcesz pomóc chorej na SMA Jagódce, a przy okazji poznać naszą pracę „od kuchni” wylicytuj zwiedzanie Zakładu „Orli Staw”. Podczas wizyty w Zakładzie zobaczysz procesy zagospodarowania odpadów, które są do nas przywożone, a nawet  będziesz w niektórych uczestniczyć. Staniesz przy taśmie sortowniczej, przejedziesz się hakowcem,  ładowarką oraz zakładowym wozem strażackim. Na koniec wizyty otrzymasz atrakcyjne materiały edukacyjne i oczywiście pamiątkowe zdjęcie z Łosiem Czystosiem.

W zwiedzaniu mogą wziąć udział max 4 osoby, które w razie potrzeby przywieziemy do Zakładu i odwieziemy – transport realizowany jest tylko na terenie 23 gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, wykaz gmin na www.orlistaw.pl.
W innym przypadku dojazd do Zakładu we własnym zakresie.
W imieniu Jagódki serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w licytacji.     

Kwota wyjściowa licytacji: 300 zł
 
Link do zbiórki:
https://www.facebook.com/groups/4207633399272017/permalink/5435471319821546/

  więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc grudzień 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Zwiń blok aktualności Aktualności
2022-11-28 13:55
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo, Przekazujemy informacje od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...
2022-11-25 09:59
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej, które...
2022-11-22 13:52
Dodane przez: Administrator Urzędu Gminy
Obrady XLVI sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek)...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.