Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Aktualności

Dodane w dniu: 2022-10-24 12:14
Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.
 
Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
 
Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.
 
Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil – dodaje Nowicka.
 
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
 
Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
 
PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu). więcej
Dodane w dniu: 2022-10-24 12:07
Szanowni Państwo,

 
Przekazujemy informacje na temat planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023.


więcej
Dodane w dniu: 2022-10-24 11:51


Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.


Składanie wniosków

 

Wnioski mogą być składane:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Po więcej informacji jak i wzory dokumentów odsyłamy na stronę www: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 więcej
Dodane w dniu: 2022-10-21 15:29
Szanowni Państwo,
 
Dzisiejszy dzień był ostatnim przed przejściem na emeryturę wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy Żelazków, Pani Marzanny Bednarskiej.
Pani Marzanna związana była z urzędem przez 33 lata, zaczynając pracę we wrześniu 1989 roku na stanowisku do spraw drobnego przemysłu, handlu i usług, później obejmując ewidencję działalności, po czym zajmowała się wymiarem podatków i opłat, następnie egzekucją i ściągalnością podatków. Od 2009 roku Pani Marzanna piastowała stanowisko ds. obsługi interesantów.

Serdecznie dziękujemy Pani Marzannie za przyjemność współpracy z nią przez te wszystkie lata i życzymy wiele szczęścia na zasłużonej emeryturze!
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-21 12:10
WAŻNE  OGŁOSZENIE
Dotyczy  zebrania wstępnych  informacji  dotyczących  zakupu  węgla po cenach preferencyjnych

Szanowni Mieszkańcy!
w związku z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Żelazków  informuje, że przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Żelazków, zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na zasadach określonych w projektowanej ustawie.
Wstępne zgłoszenie zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego można dokonać
- telefonicznie   nr. telefonu  : 62 7521856 ,
- pocztą elektroniczną:   obronacywilna@zelazkow.pl 
osobiście w Urzędzie Gminy Żelazków, w  pok. nr 13     


Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 24 października 2022 r. do godz. 20.00.
Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego,
 • adres mailowy lub numer telefonu,
 • określenie ilości węgla, o zakup którego wnioskuje,
 • rodzaj opału :
- groszek ( od 0,8 cm do 3,00 cm )
-orzech ( od 2,5 cm do 8 cm )
-miał (od 0,1 cm do 3,00 cm )
 • informację, czy zgłaszający zapotrzebowanie dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z informacją o ilości paliwa nabytego w ramach tego zakupu.
Informuję, że do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) lub wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz tego gospodarstwa domowego został rozpatrzony pozytywnie.
Przewidywany koszt zakupu przez mieszkańca gminy 1 tony węgla wyniesie nie więcej niż    2 000 zł brutto. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztu transportu paliwa stałego z miejsca składowania węgla do gospodarstwa domowego.
Przewidywalna maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe to 1,5 tony w bieżącym roku i 1,5 tony w roku 2023 (Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).
                                                                                                                  Wójt Gminy Żelazków
                                                                                                                 /-/Michał Kraszkiewicz więcej
Dodane w dniu: 2022-10-17 15:30
Obrady XLIV sesji Rady Gminy Żelazków VIII kadencji odbędą się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Żelazkowie.


Proponowany porządek obrad: -  otwórz
więcej
Dodane w dniu: 2022-10-11 15:13


Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Żelazków wyznaczonych zostało 11 punktów wydawania preparatu jodku potasu w postaci tabletek.
 
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie gminy:
 
1.   Sala OSP Borków Stary, Borków Stary 10A
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Borków Stary, Borków Nowy, Koronka, Ilno.
2.   Sala OSP Czartki, Czartki 31
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Czartki, Biernatki, Florentyna.
3.   Sala OSP Goliszew, Goliszew 13
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Goliszew, Garzew, Strugi.
4.   Sala OSP Janków, Janków 5
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Janków
5.   Sala OSP Kokanin, Kokanin 7
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Kokanin, Kolonia Kokanin, Niedźwiady.
6.   Sala OSP Pólko, Pólko 71
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Pólko, Szosa Turecka, Wojciechówka,  Kolonia
      Skarszewek.
7.   Sala OSP Russów, Russów 24
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Russów, Russówek, Witoldów.
8. Sala OSP Skarszew, Skarszew 55
    Obejmuje mieszkańców miejscowości: Skarszew, Skarszewek, Dębe, Szkurłaty.
9. Sala OSP Tykadłów, Tykadłów 5
    Obejmuje mieszkańców miejscowości: Tykadłów, Anielin, Michałów, Helenów.
10. Sala OSP Złotniki Małe, Złotniki Małe 22
      Obejmuje mieszkańców miejscowości: Złotniki Małe, Złotniki Wielkie, Góry Złotnickie.
11. Sala OSP Żelazków, Żelazków 136
      Obejmuje mieszkańców miejscowości:Żelazków, Zborów, Góry Zborowskie.
 
 
Tabletki wydawane będą mieszkańcom w wieku do 60 roku życia, z podziałem na poszczególne grupy wiekowe
 • .
Grupa wiekowa Ilość stabilnego jodu Dawka jednorazowa
 1.  
Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc 12,5 mg jodu ¼ tabletki
 1.  
Dzieci od miesiąca do 3 lat 25 mg jodu ½ tabletki
 1.  
Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg jodu 1 tabletka
 1.  
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100 mg jodu 2 tabletki
 1.  
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (Każdy wiek) 100 mg jodu 2 tabletki
 
Informujemy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwile obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, w związku z powyższym wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydania w/w tabletek. Do tego czasu punkty wydawania tabletek nie są uruchomione.
 
 O rozpoczęciu akcji zostaną Państwo poinformowani poprzez:
 1. komunikaty przekazywane do sołtysów w formie wiadomości SMS,
 2. informowanie za pomocą środków nagłaśniających będących w dyspozycji OSP,
 3. komunikaty na stronie internetowej Urzędu Gminy Żelazków i Facebook’u,
 4. włączenie syren przy strażnicach OSP o długości 1 min.
 
Ulotka producenta: /FCK/image/2022/zal_nr_3_ulotka_producenta_a3.pdf więcej
Dodane w dniu: 2022-09-30 14:37
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji Targów TSW 2023, które odbędą się w dniach 18–19 stycznia 2023 roku w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.
                                                                  
Obecnie jest to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych.
 Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:
 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • uprawach pod osłonami,
 • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.
Podczas tegorocznych targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych.
 
więcej

strony:

« | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »

kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Zwiń blok aktualności Aktualności
2023-01-25 11:38
Dodane przez: UG Żelazków
mLegitymacja emeryta-rencisty   Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z...
2023-01-25 11:35
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych...
2023-01-25 08:37
Dodane przez: UG Żelazków
𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 – 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.